Małgorzata Karpińska

Ur. w 1955 r.; magisterium z wyróżnieniem UW 1978, I nagroda w ogólnopolskim konkursie im. Prof. St. Herbsta (1979) za pracę magisterską napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. A. Zahorskiego. Od 1978 r. zatrudniona w IH UW kolejno jako stażystka, asystentka, adiunkt, a od 2012 r. profesor UW. Doktorat pod kier. prof. dr hab. A. Zahorskiego w 1987 r. Od 1992 r. do 2004 r. na urlopie bezpłatnym. Habilitacja UW - 2008 r. Za książkę „Nie ma Mikołaja!" Starania o kształt sejmu w powstaniu listopadowym naukowej 1830-1831, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2007 wyróżniona przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej nagrodą „Klio" I stopnia w kategorii monografii naukowej. Od 2004 r. przewodnicząca komitetu redakcyjnego serii "Klasycy Historiografii Warszawskiej"; od 2005 r. członek Rady Programowej Szkoły Języków Obcych przy UW; od 2009 r. koordynator naukowy Podyplomowego Studium Varsavianistycznego przy IH UW.