Malgorzata Joanna Adamczyk

Antropolożka kultury. Edukatorka i młoda naukowczyni. Członkini Krajowej Komisji Rewizyjnej w Partii Razem. Kandyduje do Sejmu z okręgu 19 (Warszawa+zagranica): lista numer 3, miejsce 20. W polityce zajmie się przede wszystkim kwestiami przeciwdziałania dyskryminacji i zapobiegania nierównościom, szczególnie w takich aspektach jak sprawiedliwa polityka karna, równy dostęp do edukacji, zapobieganie wykluczeniu ekonomicznemu, ochrona praw osób z niepełnosprawnościami, ochrona zdrowia psychicznego, prawa osób LGBTQIA, ochrona mniejszości etnicznych i religijnych oraz walka z seksizmem, rasizmem, homofobią i przemocą.

Absolwentka MISH UW (MiędzyobszarowychIndywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim; kierunki wiodące: prawo oraz wiedza o kulturze ze specjalizacją z animacji kultury) oraz francuskiej Sorbonne Paris IV (dyplom ze slawistyki). Stypendystka Muzeum Historii Żydów Polskich na Tel Aviv University, związana z Muzeum do chwili obecnej. Wielokrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach zwanego "polskim Erazmusem" programu MOST studiowała również religioznawstwo i prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Od roku 2008 jest członkinią Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile (w tym w latach 2013-2014 w Komisji Rewizyjnej i od 2014 roku do chwili obecnej w Zarządzie), gdzie zajmuje się zarówno działalnością na rzecz poprawy stanu szkolnictwa wyższego w Polsce, jak i własnym rozwojem naukowym. Jej mająca się niedługo ukazać książka "Między zapisem a świadectwem: Hélène Berr i Mary Berg. Żydowskie dzienniki dziewczęce czasu wojny", która jeszcze w krótszej, maszynopisowej wersji dopuszczona została do finału XVIII konkursu im. Jana Józefa Lipskiego, zajęła I miejsce w VI konkursie genderowo-queerowym IBL PAN oraz I wyróżnienie w organizowanym przez Żydowski Instytut Historyczny VI konkursie im. Majera Bałabana, otóż książka ta jest efektem m.in. indywidualnego tutorialu z prof. Philippem Lejeunem odbywanego w Collegium w latach 2008-2011

Obecnie doktoryzuje się na Akademii Leona Koźmińskiego (promotor: prof. dr hab. Dariusz Jemielniak), gdzie również jest członkinią zespołów badawczych NeRDS (New Research on Digital Societies) i CROW (Center for Research on Organizations and Workplaces). Doktorat przygotowuje w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki.