Malgorzata Joanna Adamczyk

Teacher and Writer in Warszawa, Polska

Back my campaign

Antropolożka kultury. Tłumaczka, edukatorka i młoda naukowczyni. Członkini Lewicy Razem. Kandyduje do Sejmu z listy numer 3 z siedemnastego miejsca w okręgu 18 (Siedlce, Ostrołęka, Mazowsze Wschodnie). W polityce zajmuje się przede wszystkim kwestiami przeciwdziałania dyskryminacji i zapobiegania nierównościom, szczególnie w takich aspektach jak równy dostęp do edukacji, zapobieganie wykluczeniu ekonomicznemu, ochrona praw osób z niepełnosprawnościami, ochrona zdrowia psychicznego, prawa osób LGBTQIA oraz walka z seksizmem, rasizmem, homofobią i przemocą.

Absolwentka MISH UW (Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim; kierunki wiodące: prawo oraz wiedza o kulturze ze specjalizacją z animacji kultury) oraz francuskiej Sorbonne Paris IV (dyplom ze slawistyki). Stypendystka Muzeum Historii Żydów Polskich na Tel Aviv University i wielokrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach zwanego "polskim Erazmusem" programu MOST studiowała również religioznawstwo i prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2008-2016 członkini Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile (w tym w latach 2013-2014 w Komisji Rewizyjnej i 2014-2015 w Zarządzie), gdzie zajmowała się zarówno działalnością na rzecz poprawy stanu szkolnictwa wyższego w Polsce, jak i własnym rozwojem naukowym. Jej mająca się niedługo ukazać książka "Między zapisem a świadectwem: Hélène Berr i Mary Berg. Żydowskie dzienniki dziewczęce czasu wojny" jest efektem m.in. indywidualnego tutorialu z prof. Philippem Lejeunem odbywanego w Collegium w latach 2008-2011. Jeszcze w krótszej, maszynopisowej wersji książka dopuszczona została do finału XVIII konkursu im. Jana Józefa Lipskiego, zajęła I miejsce w VI konkursie genderowo-queerowym IBL PAN oraz I wyróżnienie w organizowanym przez Żydowski Instytut Historyczny VI konkursie im. Majera Bałabana.

Małgorzata Joanna Adamczyk przez kilka lat pracowała na Akademii Leona Koźmińskiego, m.in. w ramach zespołów badawczych NeRDS (New Research on Digital Societies) i CROW (Center for Research on Organizations and Workplaces). Obecnie jest studentką studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim oraz jako freelancerka zajmuje się tłumaczeniami audiowizualnymi.