Marcin Zamojski

We wszystkich społeczeństwach spotykamy ludzi u kresu swoich dni, którzy często są schorowani a czasem niedołężni. Nie każdy ma przywilej być otoczonym opieką swoich krewnych. Zdarza się, że te osoby są samotne, niekiedy potomkowie wyjechały za granicę, a niekiedy po prostu nie mogą opiekować się własnymi dziadkami.
Jednak jako społeczność powinniśmy pomagać tym osobom. Oni podnosili nasz kraj z wojennych gruzów, oni kształtowali naszą świadomość narodową, oni obalili komunizm, a poza tym takim osobom należy się szacunek.
Dlatego tworzy się coraz więcej domów seniora, w których utrzymuje się niemal domowe warunki do pobytu oraz pracuje w nich uprzejmy personel posiadający odpowiednie kwalifikacje umożliwiające na opiekę nad osobami starszymi.
Jednym z wielu takich domów jest Dom Seniora Aurum Vitae w Kaletach. Gwarantuje on nowocześnie zaprojektowane pokoje dla swoich pensjonariuszy, wykwalifikowany personel i urządzone zaplecze. Oferuje również śląską kuchnię oraz urozmaicony program rozrywkowy. Dom Opieki Aurum Vitae położony jest na obrzeżach Ziemi Śląskiej w spokojnej miejscowości w okolicach Świerklańca. Powietrze jest tam wyjątkowo czyste a cały kompleks leży wokół zieleni. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.