Marta Traverso

Genova

 • #blog
 • #journalism
 • #socialmedia
 • #storytelling
 • #b2bcommunication
 • Work
  • web communication
 • Education
  • Communication Degree