متن یار تبدیل تصویر به نوشته

Writer in Tehran, Iran

Download my app

سلام

من متن یار هستم، یک اپلیکیشن ایرانی که تصویر شما را به متن تبدیل میکنم. من توانایی این تبدیل را با استفاده از تکنولوژی او-سی-آر دارا هستم.

دانلود کنید و تصاویر خود را به متن تایپی تبدیل کنید.