Mật ong Cà phê

Student, Editor, and Art Director in Hà nội

Attend my event

mật ong hoa cà phêlà web chuyên khai thác, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu các sản phẩm từ ong.Được thành lập từ năm 2012. Hạnh Bee cam kết chất lượng mật ong thiên nhiên không qua chế độ.Mật ong Hanh Bee sẽ mang đến cho khách hàng một sản phẩm chất lượng, một thương hiệu đáng tin cậy.Hanh Bee mong muốn có cơ hội được phục vụ quý khách và góp phần phát triển liên kết ong mật Việt Nam.Trang web:https://matongcaphe.net/