Maverick Firma

Poznań, Poland

Żeby maszyny działały przez długi okres i dobrze pełniły swoją funkcję, powinny być dobrze chronione przed skutkami wilgoci. W tym kontekście powinno się stosować innowacyjne rozwiązania antykorozyjne. Polecamy Tectyl- towar ten w kontakcie z metaliczną nawierzchnią działa tak, jak forma kleista. Przywiera, wytwarzając antykorozyjną powłokę. Wskutek wykorzystaniu produktu Tectyl -metaliczne produkty zyskują powłokę przed wilgocią oraz innymi materiałami powodującymi korozję. Maszyny służące w przemyśle kolejowym ale również kontenery bądź zewnętrzne urządzenia elektryczne są szczególnie narażone na korozję. Tectyl produkowany jest w różnych odmianach dla odpowiednich modeli maszyn w zależności od otoczenia w jakim są te urządzenia. Część asortymentu to wyroby rozcieńczone na strukturze wosku, inne są na bazie olejów mineralnych lub żywic alkidowych. Produkty mające przeznaczenie szczególnie w transporcie morskim, mają funkcje wypierające wodę. Nie w każdych produktach MAVERICK Tectyl użyto rozpuszczalniki. Tam, gdzie stanowiło by to niebezpieczeństwo dla środowiska wykorzystaną wodną formułę wytworu.