ปัทวรรณ จักกาวิละ

นางสาว ปัทวรรณ จักกาวิละ

ชื่อเล่น เมย์

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. 1/2

ศึกษาอยู่วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท