Maya Goldenshtein

Tel Aviv, Israel

  • Education
    • Moshe Sharet Nazareth Illit
    • Tel Aviv University | אוניברסיטת תל-אביב