María del Carmen Rojo Ariza

Badalona

Investigadora predoctoral del programa Formació Professorat Universitari (FPU) 2010-2014 del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports. Actualment, desenvolupa la seva tesi doctorat titulada Arqueología, Materialitat i Polítiques de Memòria de la Guerra Aèria (1936-1939).

És investigadora en formació del grup de recerca Didàctica del Patrimoni, Museografia Comprensiva i Noves Tecnologies. Participa en els projectes de recerca del grup sobre els espais de conflictes i els de la Guerra civil espanyola (GCE). També ha centrat el seus interessos de recerca en l'ús de noves tecnologies aplicades a l'estudi i la difusió del patrimoni arqueològic.

Com a investigadora del Departament de Didàctica de les Ciències Socials ha estat docent col·laboradora en el grau de Mestre d'Educació Primària de la UB: concretament, ha impartit docència en les assignatura de «Didàctica de la Geografia» (2011-2012) i «Didàctica de la Història» (2012-2013) (2013-2014).

És llicenciada en Història i Màster en Arqueologia per la Universitat de Barcelona (UB) i compta amb formació en tecnologies digitals i la seva aplicació en contextos educatius.

Ha publicat diversos articles sobre el patrimoni arqueològic de la Guerra Civil espanyola, els sistemes d'informació geogràfica (SIG) i la seva aplicació en el món educatiu i, finalment, innovació docent.

  • Work
    • Investigadora predoc, Universitat de Barcelona
  • Education
    • Màster en Arqueologia, Universitat de Barcelona
    • Llicenciatura en Història, Universitat de Barcelona