ORION Máy Làm Lạnh Nước

Project Manager and Consultant in Ho Chi Minh City, Vietnam

Visit my website

Máy Làm Lạnh Nước (Chiller) biến tần ORION có thể mang lại khả năng tiết kiệm 30% năng lượng tiêu hao cùng với điều khiển nhiệt độ nước chính xác đến ± 0.1oC

- Tiết Kiệm Năng Lượng

- Điều khiển nhiệt độ chính xác cao

- Không có sự đánh đổi nào giữa Tiêu Hao Năng Lượng Thấp và Điều Khiển Chính Xác Cao -- Giờ đây ORION mang lại cho Quý Khách cả hai tính năng tuyệt vời trên.