maynenkhi gardnerdenver

Web Developer, Art Director, and Designer in Hồ Chí Minh, Việt Nam

Visit my company website

Chúng tôi – Công ty TNHH Kỹ Thuật Phục Hưng được thành lập vào ngày 07/01/2013. Là đại diện bán hàng chính thức về Máy Nén khí, Bơm Hút Chân Không, Máy Thổi Khí, Máy Tạo Khí Ni Tơ của Tập Đoàn Gardner Denver tại Việt Nam với những cam kết về chất lượng, dịch vụ ở cương vị nhà đại diện chính thức.