Máy Phiên Dịch

Student, Web Developer, and Software Engineer in Hồ Chí Minh, Việt Nam

Read my articles

Máy phiên dịch hay máy thông dịch, là những thiết bị nhỏ gọn được công ty Máy Phiên Dịch. Com phân phối với khả năng dịch giọng nói cực kì hiệu quả. "@id":"kg:/m/025sndk".

Địa chỉ: 399 Trường Chinh, Phường 14, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam.

Phone: 0938 33 56 96.

Email: [email protected]

Website: https://mayphiendich.com/

https://sites.google.com/view/mayphiendichcom/may-phien-dich

https://drive.google.com/drive/folders/16ojZA1KFFsJ1yfrWldGmNzejcZghhB19

https://www.pinterest.com/mayphiendich1/

https://www.instagram.com/mayphiendich/

https://twitter.com/mayphiendich1

https://www.facebook.com/mayphiendichcom/

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fBpJoAYJNu9_7RE6xgTPqDC55eOYkGfqBD6tzGwUulA/edit#gid=0