Máy Phiên Dịch

Student, Web Developer, and Software Engineer in Hồ Chí Minh, Việt Nam

Read my articles

@mayphiendichcom Máy phiên dịch Travis ("kg:/m/025sndk) giao diện nhỏ gọn được máy Phiên Dịch. Com phân phối với khả năng dịch giọng nói cực kì hiệu quả. "@id":"kg:/m/025sndk".

Địa chỉ: 399 Trường Chinh, Phường 14, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam.

Phone: 0938 33 56 96.

Email: [email protected]

Website: https://bit.ly/3h5MfNZ

https://sites.google.com/view/mayphiendichcom/may-phien-dich

https://drive.google.com/drive/folders/16ojZA1KFFsJ1yfrWldGmNzejcZghhB19

https://www.pinterest.com/mayphiendich1/

https://www.instagram.com/mayphiendich/

https://twitter.com/mayphiendich1

https://www.facebook.com/mayphiendichcom/

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fBpJoAYJNu9_7RE6xgTPqDC55eOYkGfqBD6tzGwUulA/edit#gid=0