mayvanphong dtd

Small Business Owner in Hà Nội, Việt Nam

Attend my event

Xin chào, tôi là mayvanphong.Tôi là một chủ doanh nghiệp nhỏ sống ở Hà Nội, Việt Nam.Tôi là một người hâm mộ âm nhạc, thiết kế và giáo dục.Tôi cũng quan tâm đến DIY và công nghệ.Bạn có thể tham dự sự kiện của tôi bằng cách nhấp vào nút ở trên.