Xưởng may Vĩnh Thành

Director, Project Manager, and Personal Trainer in Hoài Thượng, Tiên Du, Bắc Ninh

Read my blog

Vĩnh Thành chuyên may đồng phục giáo viên, học sinh, công sở, nhà mặc định đồ, ... tại Bắc Ninh và Hà Nội.Website: https://mayvinhthanh.vn/ Điện thoại: 0965.479.968