مازیار مهدوی فر

تا نگاه می‌کنی وقت رفتن است

باز هم همان حکایت همیشگی