Marta Ballada

Barcelona, Spain

Periodista multimèdia. Directora d'Internet i Multimèdia a Casa Àsia i professora a la Facultat de Comunicació Blanquerna - Universitat Ramon Llull.

Periodista multimedia. Directora de Internet y Multimedia en Casa Asia y profesora en la Facultad de Comunicación Blanquerna - Universidad Ramon Llull.

Multimedia Journalist. Director of Internet and Multimedia in Casa Asia and teacher at Blanquerna School of Communication - Ramon Llull University.