Maroš Barabas

Head of Product Management in Brno, Czechia

Visit my company website

Vyštudoval doktorský študijný program na Fakulte informačních technologií, VUT v Brně so špecializáciou na bezpečnosť a zameraním na behaviorálne aspekty sieťovej komunikácie, kde doteraz pôsobí ako výskumný pracovník.

V roku 2006 nastúpil do novo vznikajúcej českej pobočky spoločnosti Red Hat, kde od roku 2008 pôsobil v tíme zameranom na bezpečnosť Linuxových systémov a to až do roku 2011. Od začiatku roku 2012 pracoval na pozícii IT Security Consultant v spoločnosti AEC a od roku 2014 viedol tím špecialistov zameraných na bezpečnostné technológie. Aktuálne na pozícii vedúceho produktového manažmentu zodpovedá za stratégiu produktového portfólia AEC.

Profesionálne sa venuje hlavne oblasti bezpečnostných technológií so zameraním na detekciu malware, sieťovú analýzu, bezpečnosť informačných systémov a sietí, štandardy pre automatizáciu bezpečnosti, bezpečnostné nástroje a technológie, sieťovú behaviorálnu analýzu, návrh, implementáciu a audit bezpečnostných architektúr, systémov a technológií. V neposlednom rade sa zapája do šírenia bezpečnostného povedomia 17 odbornými a vedeckými publikáciami na bezpečnostných konferenciách a v odborných a vedeckých časopisoch vrátane odbornej výuky na univerzitách.

  • Work
    • AEC a.s.