Mette Hougaard Claudi Bondesen

Uddanne og efteruddanne pædagoger og bidrage til pædagoguddannelsens udvikling

Udforske og undersøge det teoretiske pædagogiske felt.

Jeg har en særlig interesse for "det narrative" og kulturelle fortællinger og produkter. Også emner som digital kultur og dannelse, Forholdet mellem fakta og fiktion, samt mediekultur og -pædagogik.

Særlige faglige interesseområder er
sprogtilegnelse og sprogudvikling, litteratur, TV, film, tegnefilm, og andre populærkulturelle produkter.

Jeg interesserer mig derudover for psykiatri, psykologi, stress, 0-6 årige børns udvikling, menneske rmed nedsat funktionsområde, omsorgssvigt samt forholdet mellem det private og det offentlige rum.

Jeg drømmer om at få uddannelsen Narrativ Pædagogisk ledelse.