Maria Cividanes Bello

Coma Orientadora Laboral do Servizo Público de Emprego de Galiciao ao longo dos últimos 13 anos, tiven a oportunidade de deseñar itinerarios persoalizados de inserción a diferentes perfís profesionais:

- Asesoramentos formativos sobre formación para o emprego e formación reglada.

- Asesoramentos sobre os procedementos de acreditacións de competencias profesionais a través da experiencia profesional.

- Acompañamento aos demandantes na procura do seu obxectivo profesional.

  • Education
    • Diplomada en relacións laborais