Mang Andres Monte

Angeles City

Mang Andres Monte

Angeles City

ako ay isang tao na di dalawa... ni minsan sa buhay ko di ako naging tatlo... Mabait at simple lang. 130337

  • Work
    • bench model
  • Education
    • Holy Angel University