Maria Dalmau

Enginyeria en Informàtica a la Facultat d'Infomàtica de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya