mechanich mechanichass

Photographer, Filmmaker, and Director in iran

Read my blog

مکانیک ۹۷نام برندی است که در بهمن۱۳۹۶کار خود را در زمینه خدمات مهندسی مکانیک شروع کرده است.

هدف ما همراهی و ارتقاء علمی کسانی میباشد که میخواهند در این راه پیشرفت کرده تا برای سرزمینمان ایران مفید باند.ما در مکانیک۹۷با کمک اساتید برجسته دست به تولید محتوای با کیفیت بالا زده ایم و در تلاشیم تا رضایت شمارا کسب نمایم.زندگی فرصت کوتاهیمیباشد ، و هیچکس دوبار زندگی نمی کند.هدف ما پیروزی جامعه میباشد و آرزو داریم که کشور عزیزمان ایران بتواند روزی برترین ها را در بین بقیه کشور ها داشته باشد.

پروژه های دانشجوی مهندسی مکانیک