célia regina

Mαmαєє Nαãαoô dєiixα Fαlαr coon єstrαnhôos . êє αlєn disô . miinhα bolα dêh Criistααl tα quєbrαdα ( !!! )