Amar Meharkure

Recruiter in Gdańsk, Poland

Amar Meharkure

Recruiter in Gdańsk, Poland

Read my articles

**** Aktualne oferty pracy dostępne dla mnie ****

# Analityk, kierownik w Gdańsku i Gydni.
# Dyrektor ds. Rozwoju Sprzedaży we Francji (Toulouse)
# Wsparcie techniczne na pulpicie _ Gydnia
#TechnicalInfraConsultant / #OfficeOnsiteSupport_Gydnia
#JavaDeveloper _Gydnia
#InfrastructureOperationsSpecialist_Gydnia
#Front End Developer
#Technicalsupport_Gydnia

Proszę o kontakt
Identyfikator e-mail: amar@aguilaitconsulting.co.uk
po więcej szczegółów