Me heidari

Software Engineer, Web Developer, and Project Manager in Iran

Download my app

درود-خوش آمدید

نوشته های شخصی و کسب و کار اینجاس!

بیشتر از 16 ساله تو حوزه IT فعالیت دارم.

دیجیتال مارکتینگ کسب و کارهای اینترنتی برندینگ , اپلیکیشن های موبایل و حوزه های مرتبط با اینترنت فعالیت دارم

ارتباط از قسمت تماس و ای در تلگرام زیر

mehrdad_heidaari

با تشکر و احترام- مهرداد

mehrdad.ir