Mehmet Ali DURGAY

* Yanmaya kayıtsız kalmanın onuru kalmadı artık görünür ruhlarda.