Mehmet Bacaksız

22 ekim 1993 Konya doğumludur. İlkokul ve liseyi Fethiye ve Konya arasında aktarmalı olarak okumuştur. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, turizm işletmeciliği ve otelcilik bölümünü terketmiştir, terketme sebebi olarak turizimin kendine göre olmadığı kanısına varmıştır. Üç erkek kardeşin en büyüğüdür yani kısaca evin büyük oğlu. 😄 genel olarak neşeli bir görünüme sahip, sürekli olarak pozitif bir insan olduğu bilinir.