Mehran Kaveh

Bojnurd

Mehran Kaveh

Bojnurd

کسی که مهران وو نشناسه/اصن اون ادم نیست دکتر علی شریعتی در حال آشنایی و روبوسی با مهران...

 • Work
  • Sport Reporter
 • Education
  • Sama High School
  • Kish Language Institute
  • Kish Canada Language Center
  • Sama high school,bojnord,iran