Mein Việt Nam

Web Developer, Software Engineer, and Project Manager in No 04 Lot 06 Phung Khoang Urban Area, Nam Tu Liem, Ha Noi, Viet Nam 100000

Attend my event

"MEINVIETNAM - Chuyên xà phòng nghệ - xà bông nghệ an toàn giúp giảm mụn - giảm thâm - làm sáng da - phục hồi làn gia tổn thương #meinvietnam #xaphongnghe #xabong

Email : [email protected]"

No 04 Lot 06 Phung Khoang Urban Area, Nam Tu Liem, Ha Noi, Viet Nam 100000

Tel : 0827000333