Moshe Kron

מומחה להתמכרויות, יעוץ והדרכת הורים, and מניעת שימוש חוזר בסמים ואלכוהול

Moshe Kron

מומחה להתמכרויות, יעוץ והדרכת הורים, and מניעת שימוש חוזר בסמים ואלכוהול

Read my blog

משה קרון

מומחה להתמכרויות

הדרכת הורים ובני משפחה

מניעת חזרה לשימוש בסמים ואלכוהול

  • Work
    • mekron@gmail.com 0535372468