Meritxell Virgili Arumí

L'especialitat de l'home és ser un animal social i cultural

L'homme dont la spécificite est d'être un animal social et culturel

La especialidad del hombre es ser un animal social y cultural

The speciality of the human species is being a social and cultural animal