Vietnamese Mother

Student, Web Developer, and Software Engineer in Alaşehir, Manisa, Turkey

Visit my website

Mẹ việt - chia sẻ chăm sóc mẹ và bé Mình nhớ lại lần đầu làm mẹ của mình. Thật nhiều điều bỡ ngỡ, làm mình lúng túng vô cùng. Mình không biết nên mặc cho con 2 hay 3 lớp áo. Con mặc như này đủ ấm chưa hay có làm con nóng không? Rồi con khóc oe oe như này là con đói hay con buồn ngủ? Hay con có khó chịu chỗ nào trong người không? Rồi con đang ngủ như này mình nên để con ngủ tiếp hay đánh thức con dậy cho ăn, vì sợ con đói