MICHAEL MIKHO

Designer, story teller, tea drinker

michaelmikho@gmail.com
easternrevivalconcept.tumblr.com

  • Education
    • Depaul University