Michal Zupka

Attorney, Actor, and Mother in Kraków, Polska

Visit my website

Wróżenie z kart jest potężną sztuką, którą w rzeczywistości posiedli zaledwie wybrańcy. Rzeczywiste wróżby nie wygląda tak jak pokazują to w telewizji, gdy persona udająca wróżkę wyjmuje z nudów jakąś kartę, po czym mówi co to oznacza. Aby potrafić wróżyć trzeba posiadać talent, a mianowicie INTUICJĘ.