Make a name for yourself, like Michael.

You’re 7 minutes away from a page that shows who you are and what you do.

Michael Kazarnowicz

Stockholm, Sverige

Frilansande utbildare och mentor i alla frågor som rör digitalt i allmänhet och digital PR och digital marknadsföring i synnerhet. Kursansvarig på Berghs. Gaymer. Gruppträningsinstruktör i Bodypump och Bodycombat.