Miroslav Štěpán

Litomyšl

Dj Mike Vlastním jménem Miroslav Štěpán, narodil se 27.června a pochází z malého východočeského města Letohrad. Jeho začátky se datují na přelomu roků 1998-1999, Kdy začínal chodit pařit jako všichni ostatní v jeho věku. Tam se seznámil s Petrem Divíškem (Dj Bros) a začal hrát v Clubu Bristol. Tam se seznámil s Robertem Maršíkem a Lukášem Majvaldem (Dj Homer a Dj Oskar).Ti si ho vzali pod svá křídla a dlouhá léta spolu objížděli východočeské Cluby a Diskotéky. (Rabit, Šnek, Bristol, Safari atd. ) Někdy v roce 2003 se seznámil se Zdenkem Hovádkem a Janem Nerudou (www.DjsCompany.eu). Ti ho zasvětili do techniky mixování a moderování při jakékoliv akci ať v Clubu nebo jen na nějaké sportovní či jiné akci. Od té doby spolupracují na různých projektech zábavního průmyslu. Přitom si Dj Mike razí i vlastní tedy sólovou kariéru kdy objíždí Cluby po celé ČR. Zahrál si také s Djs: Jiří Panajotis (Jorgos Panajotis), Richard Reynolds, Miles Mason, Tryskáč Michal Souček, Pavel Cejnar, Dj Paolo, Mr. Vee a Michaela, Verona, Mirek Karásek, Leoš Mareš, Nightwork, Eddie Stoilow atd. .. Působnost v klubech: Kongo(Letohrad), Duku Duku (Moravská Třebová), Audio (Česká Třebová), Club Moo (Svitavy), Eden (Hradec Králové), Safari (Hradec Králové), Bristol(Letohrad), Roxet (Skořenice), Alibi (Praha), Galaxy (Jablonné nad Orlicí), Rabitt (Králíky, Šnek (Králíky), MC Tunel (Planá u Mar. Lázní), Parník Dance Rádia (Praha) a další. Ze soukromých (firemních) akcí: Electroworld (ČR), Hamé, OEZ, Nutricia Deva(Danone), Dietfurt, Pneuservis Vídeňský. EN: DJ Mike Miroslav Stepan own name, was born on June 27 and comes from a small town of East Letohrad. Its beginnings date back to the turn of 1998-1999, when he began going to party like everyone else his age. There he met with Peter Divíškem (Dj Bros.) and started playing in the Bristol Club. There he met with Robert and Luke Majvaldem Marsik (Dj Dj Homer and Oscar). They took him under his wing and together for many years toured eastern Clubs and Discos. (Rabit, Snail, Bristol, Safari, etc.) Sometime in 2003 he met a lamb Zdenek and Jan Neruda (www.DjsCompany.eu). They dedicated it to the mixing techniques and moderation in any event whether in club or just a sporting or other event. Since then work together on various projects the entertainment industry. In doing so, Dj Mike coins own solo career is circling the Clubs throughout the country. He played also with DJs: George Panajotis (Jorgos Panajotis), Richard Reynolds, Miles Mason, jet M

  • Work
    • mikecz.cz