מיקי גור

מייסד ומנהל חברת אקווסול לניהול וייעוץ כלכלי

מנכ"ל המרכז לערכים בעסקים ירושלים

חבר הועד המנהל של תאטרון הקרון ירושלים

ושל המכון הבינאוניברסיטאי לחקר הים אילת

פרטים נוספים באתר