Mikko Lindell

Finland, Nokia

I have a proficiency in product design and manufacturing as well as customer-oriented manufacturing.
I have made various machine assemblies, welding and gunsmith works.

I master the programming for CNC/NC -finebeam plasmacutter, -metal sheet cutter, -bending machines and -automatic saw. I can also wield manual machinery with ease.
Nesting for instance ProNest.
SolidWorks for designing.

Accomplishments
•I improved work safety and work accuracy at the Explosives Testing Facility of Niinisalo by designing and creating a railway for Cleansing system of artillery. The ETF awarded me with Honorarys.
• I improved work performance and safety at the ETF by designing and creating a Key for Smoke Eater System. The ETF and Army Facility of Materials awarded me with Honorarys. Patria was interested in mass-manufacturing.
•I designed and produced catwalks around massive heat treatment furnaces and mended/installed several smaller furnaces. (Bodycote plc.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hallitsen tuotteen suunnittelun ja valmistamisen sekä asiakaslähtöisen valmistamisen.
Olen tehnyt erinäisiä koneenasennustöitä, hitsaustöitä sekä asesepäntöitä.

Hallitsen ohjelmoinnin CNC/NC -hienosädeplasmalle, -levyleikkurille, -särmäyskoneelle sekä -automaattisahalle. Hallitsen myös manuaalikoneet.
Nestausjärjestelmät esim. ProNest.
Osien suunnittelu SolidWorks.

Saavutukset
• Paransin työturvallisuutta sekä -tarkkuutta Niinisalon Koeampumalaitoksella suunnittelemalla ja valmistamalla Puhdistusjärjestelmän ohjausradan, josta Koeampumalaitos palkitsi minut kunniakirjalla.
• Paransin työtehokkuutta ja -turvallisuutta Niinisalon Koeampumalaitoksella suunnittelemalla ja valmistamalla Savunpoistojärjestelmän avaimen, josta Koeampumalaitos sekä Maavoimien Materiaalilaitos palkitsivat minut kunniakirjoilla ja jonka massavalmistamisesta Patria kiinnostui.
• Suunnittelin ja valmistin hoitotasoja valtavien lämpökäsittelyuunien ympärille sekä korjasin ja asensin useita pienempiä lämpökäsittelyuuneja (Bodycote plc).

 • Work
  • Auto-Hitsi
 • Education
  • Sheet Metal Welder
  • Machine Technician
  • Weaponsmith
  • Automobile Tinsmith