ADMIPO

Ochrana pred požiarmi.

Riešenie požiarnej bezpečnosti stavieb.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Poradenská činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce.