Milan Rana

Ktm, Nepal

म जिन्दगी सँग सम्झौतागर्न सक्छु तर भावना मेरो बसमा छैन । यदि भावनालाई कुल्चेर कृतघ्नताको हद नाग्नु पर्ने भयो भने म संघर्ष छाडिदिन सक्छु ।

  • Education
    • Pokhara University