Milan Diklić

Budi toliko dobar u svom poslu, da ne mogu da te ignorišu.