Milan Đokić

Želim da naš Knjaževac bude lepa i sigurna sredina za kvalitetan život, da pripada Evropi i bude evropski grad. Ovo je bio i biće motiv mog profesionalnog i poltičkog delovanja, a u ostvarivanje tog cilja uložiću svoje znanje, energiju i iskustvo.

Rođen sam u Knjaževcu 1972. godine, gde sam završio osnovnu i srednju školu. Zvanje diplomiranog pedagoga fizičke kulture stekao sam na Filozofskom fakultetu u Nišu, na kojem sam 2001. završio i postdiplomske studije. Školovanje sam nastavio na master studijama Fakulteta za menadžment. Oženjen sam, otac troje dece.

Profesionalnu karijeru započeo sam u knjaževačkoj Gimnaziji kao profesor fizičke kulture. Za potpredsednika opštine Knjaževac izabran sam 2001. godine i u okviru te funkcije radio na poslovima organizacije i koordinacije aktivnosti na svim infrastrukturnim i razvojnim projektima u opštini. Karijeru sam nastavio kao opštinski menadžer zadužen za istu oblast, da bih 2004. godine bio izabran za poslanika u Narodnoj skupštini. Prethodne dve godine radim kao državni sekretar zadužen za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana, što uključuje i aktivnosti u vezi sa realizacijom infrastrukturnih projekata koja uključuje međunarodne finansijske institucije, poput Evropske investicione banke.

Tokom svog profresionalnog i političkog angažovanja radio sam na značajnm infrastrukturnim projektima, prvenstveno u opštini Knjaževac, ali i na teritoriji Srbije. Osnova mog delovanja i političkog zalaganja je realizacija ideje koju sam inicirao – da Stara planina bude razvijena u veliki turistički centar, čime bi bila otvorena potpuno nova perspektiva za razvoj Jugoistočne Srbije i Knjaževca. Politički sam se angažovao početkom 90-tih, podstaknut uverenjem da treba i lično doprineti da bi se promene desile. Bio sam aktivan učesnik studentskih protesta protiv tadašnjeg režima, a stranci G17 Plus priključio sam se ubrzo po njenom osnivanjau 2002. godine.