Milan Stojković

Rođen u Kragujevcu 30.08.1971.

Pokretač sam i web urednik srpskog internet portala namenjenog GPS tehnologiji "Navigacija".

Više od deset godina iskustva u radu sa svim modelima GPS Navigacija i prisustva u razvoju GPS tehnologije učinilo je da hobi i ljubav prema tehnologiji i GPS navigacijama preraste u nešto više.

WEB Portal "Navigacija" čitaocima pruža sve potrebne informacije o najnovijim softverskim i hardverskim rešenjima u oblasti GPS Navigacija i android operativnog sistema.

Najnoviji projekti su vezani za primenu GPS tehnologije u smartfon uređajima pre svega razvoj Navigacija za Android telefone i primena GPS tehnologije i navigacija u iPhone smrtfon uređajima.