Milka Jung

Absolwentka MISH, dziennikarka i tłumaczka, instruktor żeglarstwa. Piszę o żeglarstwie od roku 1999. Publikowałam w tytułach takich jak Rejs, Jachting, Wiatr, Jachting Motorowy, Środowisko, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Twórczość. Tłumaczę książki żeglarskie.
Dla regat VELUX 5 OCEANS 2010/2011 pisałam informacje prasowe oraz tworzyłam polską wersję językową strony internetowej www.velux5oceans.com.
Rzecznik prasowy startu Zbigniewa Gutkowskiego w regatach Vendée Globe 2012-2013 i Transat Jacques Vabre 2013.