Iwona Milus

POLAND-amaizing country

Miłość jest jak nar­ko­tyk. Na początku od­czu­wasz eufo­rię, pod­da­jesz się całko­wicie no­wemu uczu­ciu. A następne­go dnia chcesz więcej. I choć jeszcze nie wpadłeś w nałóg, to jed­nak poczułeś już jej smak i wie­rzysz, że będziesz mógł nad nią pa­nować. Myślisz o ukocha­nej oso­bie przez dwie mi­nuty, a za­pomi­nasz o niej na trzy godzi­ny. Ale z wol­na przyz­wycza­jasz się do niej i sta­jesz się całko­wicie za­leżny. Wte­dy myślisz o niej trzy godzi­ny, a za­pomi­nasz na dwie mi­nuty. Gdy nie ma jej w pob­liżu - czu­jesz to sa­mo co nar­ko­mani, kiedy nie mogą zdo­być nar­ko­tyku. Oni kradną i po­niżają się, by za wszelką cenę dos­tać to, cze­go tak bar­dzo im brak. A Ty jes­teś gotów na wszys­tko, by zdo­być miłość

Spontaniczna, energiczna ,szczera, uczuciowa ,wrażliwa, uczciwa,lubię potańczyć przy dobrej muzyce, honorowa,troskliwa, wesoła, myśląca poważnie o życiu. Wesołe, towarzyskie i konkretne ze mnie dziewczę. Nie lubię półśrodków i niejasnych sytuacji. Jeżeli kocham to całym sercem, jeżeli nienawidzę to całą sobą, dlatego zdrady i kłamstwa nie toleruję. Cenię za to szczerość, poczucie humoru, zaradność i wzajemne zaufanie.

I live for the applause, applause, applause
I live for the applause-plause, live for the applause-plause
Live for the way you cheer and scream for me
The applause, applause, applause

Give me that thing that I love
I'll turn the lights out!
Put your hands up, make 'em touch
Make it real loud!
Give me that thing that I love
I'll turn the lights out!
Put your hands up, make 'em touch
Make it real loud!

Leżymy tak razem, objęci. Moja głowa na jego klatce piersiowej, czuje jak spokojnie bije mu serce. On obejmuje mnie tak delikatnie a zarazem z tak wielką siłą i miłością. Gładzi moje włosy, od czasu do czasu całuje mnie w czoło, w policzek, w szyje. Z mojej twarzy nie schodzi uśmiech. Nie potrzebuje nic więcej, te wieczory są idealne. Nie liczy się nic prócz nas.

  • Work
    • psychologist