Miche van Kemenade

Artist in Nederland

Miche van Kemenade

Artist in Nederland

Visit my website

Miche [Miesje] maakt Mi Maaksels.

Mi Maaksels zijn gebruiksobjecten met kunstwaarde die zijn samengesteld uit gevonden inheems hout. Dit wordt speciaal geselecteerd vanwege het eigen karakter en de reeds aanwezige vorm. Door mijn tussenkomst wordt het hout vervolmaakt of omgevormd tot een volkomen nieuwe creatie.

Elk Mi Maaksel heeft naast een pure, krachtige uitstraling een specifieke functie: van fotoschijf tot memoblok, van kaartenstam tot boekensteun. Alle objecten zijn voorzien van titel, houtsoort en signering.

Een apart hoofdstuk wordt ingenomen door bijenlokkers. Dit zijn sculpturen op klein formaat die allerlei soorten solitaire bijen de gelegenheid geven om te nestelen en bloemen en planten te bestuiven. Op deze manier kunnen wilde bijen zich voortplanten en geef ik het object terug aan de natuur en vormt het een levendig onderdeel van de woonomgeving.

  • Work
    • Mi Maaksels