Özgür Değerli

Hayata bir çizgi atmak, daha zevkli olacak...

Dicle Üniversitesi Mimarlık Öğrencisi. Architecture Student, Dicle University.