Oskar Piir

1.Sina ei tohi kasutada arvutit teise inimese haavamiseks.

2.Sa ei tohi ennast vahele segada teise inimese arvutitöösse.

3.Sa ei tohi ringi nuuskida teise inimese failides.

4.Sa ei tohi arvutit kasutada varastamiseks.

5.Sa ei tohi arvutit kasutada vale tõendusmaterjali loomiseks.

6.Sa ei tohi kopeerida tarkvara, mille eest sa pole maksnud.

7.Sa ei tohi kasutada teiste inimeste arvutiressursse ilma vastava loata.

8.Sa ei tohi omastada teiste inimeste intellektuaalset vara.

9.Sa pead mõtlema omakirjutatud programmi sotsiaalsetele tagajärgedele.

10.Sa pead kasutama arvutit viisil, mis nätab austust ja lugupidamist teiste inimeste suhtes.

Mina ei ole eksinud nende punkdide vastu.