Minh Tùng

Photographer, Dancer, and Writer in Tổ 6, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Read my blog

Giới thiệu: Tôi là Minh Tùng, chuyên gia đánh giá sản phẩm trên Bắp Cải https://bapcai.vn. Hy vọng những chia sẻ của tôi sẽ giúp bạn có một lựa chọn đúng

Địa chỉ: Tổ 6, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội SĐT: 0354372418

website: https://bapcai.vn/

Trang cá nhân: https://bapcai.vn/author/minhtung/